Vedem în jur oameni care reuşesc să identifice şi să simtă emoţiile celorlalți. Pot să vadă lumea din punctul de vedere al altora, pot să înţeleagă şi să rezoneze cu alte persoane. Sunt sensibili la nevoile celor cu care intră în contact sau pe care doar îi observă. Altfel spus, oameni care simt empatie. Empatia este o emoţie complexă care se manifestă ulterior emoţiilor de bază (precum bucuria sau frica) atunci când copilul conştientizează şi acceptă o perspectivă diferită. O calitate pe care o apreciem, relaţionată în numeroase studii cu dezvoltarea socială şi emoţională a copilului şi cu relaţii interpersonale pozitive, anumite cercetări evidenţiind inclusiv rezultate academice superioare la copiii cu un nivel ridicat de empatie.

Experienţele prin care copilul trece facilitează sau din contră, estompează această achiziţie. În categoria experienţelor care dezvoltă empatia se încadrează comportamentul responsiv al părintelui faţă de copil, înţelegerea şi recunoaşterea emoţiilor copilului, precum şi exemplele de empatie oferite şi discutate. În cea de-a doua categorie surprindem desenele şi programele tv care promovează violenţa şi alte comportamente indezirabile prin prisma personajelor care devin modele pentru copii. Copilul ajunge să se familiarizeze cu aceste tipuri de acte, ceea ce înseamnă că, deşi probabil la început le consideră respingătoare, treptat, ajunge să le perceapă ca fiind normale şi chiar să le interiorizeze.

A petrece timp cu copilul învăţându-l ce înseamnă a fi receptiv şi deschis faţă de cei din jur versus a-l plasa în faţa televizorului pentru „a câştiga un răgaz” reprezintă experienţe calitativ diferite, care pot face diferenţa între un nivel mai ridicat sau mai scăzut de empatie. Se pare că personajele din poveste, adesea reprezentate de fiinţe umane sau de animale personificate, reprezintă instrumentele perfecte pentru dezvoltarea empatiei copiilor. Părinţii au posibilitatea de a discuta cu copiii exemplele de empatie şi compasiune înfăţişate în cadrul poveştii, iar apoi le pot relaţiona cu diverse situaţii din viaţa copilului.

Capacitatea de a empatiza este relaţionată cu nivelul de dezvoltare al copilului. Observarea comportamentului empatic de către copil la dumneavoastră, dragi părinţi, la alte persoane, la personajele din poveste influenţează mult mai mult reacţiile copilului decât doar explicaţiile şi discuţiile despre modalitatea în care copilul ar trebui să se comporte, în lipsa unor exemple concrete.

Mihaela Chereji, psiholog și traducător